بررسی بازار


رشد سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه ادامه پیدا کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.2% رشد به 25200.37 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 1.2% به 2731.20 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.5% رشد به 7256.43 واحد رسید. دلار برای چهارمین روز متوالی ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% کاهش به 88.588 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد داشتند علی رغم اینکه گزارش اشتغال ماه ژانویه قوی بود. ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% ریزش به 88.978 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 1.3% رشد به 2698.63 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش های فن آوری و مالی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 1% رشد به 24893.49 واحد رسید. شاخص های داوجونز ( Dow Jones industrial) و SP500 برای چهارمین روز متوالی رشد کردند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 1.9% رشد به 7143.62 واحد رسید. شاخص های آتی نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

سهام ایالات متحده با رشد بسته شدند که به دلیل حجم پایین معاملات روز سه شنبه در آستانۀ آمار مهم مربوط تورم ماه ژانویه رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 2662.94 واحد رسید که به دلیل رشد سهام املاک و کالاهای اساسی مصرفی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به 24640.45 واحد رسید ضمن اینکه رشد سهام شرکت های Caterpillar و Goldman Sachs موجب خنثی شدن سقوط 1.3 درصدی سهام United Technology شدند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.5% رشد به 7013.51 واحد رسید. ضعف دلار شدت گرفت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% کاهش به 89.72 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که امروز بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد کردند چراکه سرمایه گذاران آنقدر شجاعت به دست آوردند که سهام شان را در قیمت بسیار پایین بخرند. شاخص S&P500 با 1.4% رشد به 2656 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.7% رشد به 24601.27 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.6% رشد به 6981.96 واحد رسید. دلار ضعیف شد و ضریب اطمینان امروز تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 90.426 واحد رسید. شاخص های آتی نشان می دهند که بازارها امروز با ریزش باز خواهند شد.

سهام ایالات متحده در روز جمعۀ پرتلاطم رشد کرد هرچند در نهایت هفته را با بدترین ریزش هفتگی ثبت شده در طی دو سال اخیر به پایان رساند. شاخص S&P 500 با 1.5% رشد به 2619.55 واحد رسید که به دلیل رشد 2.5 درصدی سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.4% رشد به 24190.90 واحد رسید و به محدودۀ مثبت برگشت. شاخص بازار وسیع ایالات متحده و شاخص صنعتی داوجونز هر دو در مقیاس هفتگی 5.2% سقوط کردند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.4% رشد به 6874.47 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 90.246 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که شاخص های سهام امروز با رشد باز خواهند شد.

بازارهای مالی ایالات متحده در روز پنجشنبه به ریزش شان ادامه دادند چراکه بازارها خود را با انتظارات دربارۀ سیاست پولی انقباضی تطبیق می دهند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 4.2% ریزش به 23860.46 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 3.8% ریزش به 2798.03 واحد رسید که به دلیل ریزش بخش های فن آوری و مالی رخ داد. شاخص های S&P 500 و DJI وارد محدودۀ اصلاح حرکتی شدند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 3.9% سقوط به 7296.05 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.01% ریزش به 90.274 واحد رسید. شاخص های آتی نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازارهای مالی ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش پیدا کردند چراکه بازدهی های اوراق قرضه افزایش داشتند که پس از آن رخ داد که سناتورهای برجسته با لایحۀ بودجه ای که موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد موافقت کردند. رشد دلار شدت گرفت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% رشد به 90.356 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.5% ریزش به 2681.66 واحد رسید که به دلیل ریزش سهام بخش های انرژی و فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.08% ریزش به 24893.35 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک با 0.9% ریزش به 7051.98 واحد رسید. شاخص های آتی به این نکته اشاره دارند که بازار امروز درهم آمیخته باز خواهد شد.

بازارهای مالی ایالات متحده در روز سه شنبه در یک روز کاری متلاطم بهبود پیدا کردند چراکه پس از موج فروش روز دوشنبه خریداران وارد بازار شدند. شاخص S&P 500 با 1.7% رشد به 2695.14 واحد رسید که به دنبال سقوط 4.1 درصدی روز دوشنبه رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.3% رشد به 24912.77 واحد رسید و بخشی از سقوط 4.6 درصدی روز قبلش را جبران کرد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2.1% رشد به 7115.88 واحد رسید. دلار به افزایش ارزش روز گذشته اش افزود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.03% رشد به 89.65 واحد رسید. هر دو شاخص S&P 500 و DJI به محدودۀ مثبت سالیانه برگشتند.

سهام ایالات متحده ریزش پیدا کردند اما دلار در روز جمعه رشد داشت چراکه اشتغال در بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده بیشتر از حد انتظار رشد پیدا کرد که به این نگرانی دامن زد که فدرال ریزرو افزایش نرخ بهره را سریع تر کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% رشد در روز جمعه به 89.155 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 2.2% سقوط به 2762.13 واحد رسید. شاخص بازار وسیع ایالات متحده در طی هفته 3.9% ریزش پیدا کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.5% رشد ریزش به 25520 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2% ریزش به 7240.95 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهد که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

گزارش های درآمدی شرکتی خنثی بودند اما سرمایه گذاران بار دیگر پیش بینی دربارۀ سود خالص S&P500 را ارتقا دادند. توجیه این خوش بینی آسان نخواهد بود.